MONTESSORİ EĞİTİMİNİN ÇOCUĞA OLAN KATKILARI

Montessori eğitiminin çocuğa olan faydaları ; 

*Her çocuğun doğuştan gelen temel potansiyelini geliştirmesine yardımcı olur. 

* Okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.

* Çalışma isteğini ve zevkini geliştirir.

*Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çözmek için nasıl çalışacağını bilir. 

*Kendine ve başkalarına karşı saygı duyar.

* Kaygılarını, en doğru şekilde nasıl dışa vurabileceğini öğrenir.

*Yaşam boyunca sürecek öğrenme işlevi için gerekli temel becerileri kazanır. 

*Yüksek bir benlik saygısı ve sorumluluk duygusu geliştirir.

* Yaşamı boyunca sürecek çalışmalarında başarılı olması için dikkat ve konsantrasyon alışkanlığı oluşturur. 

* Girişimcilik ve tutarlılık alışkanlıklarını geliştirir.

* İç disiplini, düzen duygusunu geliştirir ve korur.


* Sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar geliştirerek toplumsal bir varlık olur. 

* Ayırt etme ve karar verme yeteneklerini geliştirir.