REHBERLİK SERVİSİNİN ÇALIŞMA SİSTEMİ

1- Okul Rehberlik Çerçeve Planının Hazırlanması:
Balarısı Montessori Anaokulu koşulları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak her sene başında rehber öğretmen tarafından hazırlanır. Sınıf rehberlik planları sınıf öğretmenleri tarafından düzenlenir. Planda yer alan rehberlik etkinlikleri rehber öğretmen koordinesinde aylık olarak sınıf öğretmenleri tarafından uygulanır.

2- Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Çalışmaları: Sene içinde en az 3 kere yapılan rehberlik faaliyetleri değerlendirilir ve yapılabilecek olan çalışmalar belirlenir.

3- Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni kayıt olan öğrenci ve velilere gerekli yardım süreci gerçekleştirilir.

4- Öğrenci Gözlemleri: Velinin ya da sınıf öğretmeninin rehberlik birimine başvurması ile öğrenci gözlemleri yapılır.

5- Veli Seminerleri: Her ay düzenli olarak, velilerin ihtiyaç duyacağı düşünülen konularda veli seminerleri düzenlenir.

6-Rehberlik Panosu: Bilgilendirici yazılar ve duyurular bu panoda sergilenir.

7-Bireysel Görüşmeler:Okulumuzda haftanın iki günü 08.30-17:00 saatleri arasında velilerimizin ihtiyaçları üzerine veya Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu sistemi ile bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilmektedir. Okul psikolojik danışmanı görüşmeler sonrasında gerekli gördüğü durumlarda öğrencileri RAM’a ya da çocuk psikiyatrisine yönlendirebilir.

8-Gelişimsel Testler: Rehber öğretmenin gerekli bulduğu durumlarda ve sınıf öğretmeninin yönlendirmesiyle, ihtiyaç halinde, öğrencinin gelişim alanlarını değerlendiren test çalışmaları yapılır.

Bu testler şunlardır:
-Okula Hazırlık Değerlendirme Testi
-Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
-Ankara Gelişim Tarama Envanteri
-Koppitz İnsan Çizim Testi
-Peabody Resim Kelime Testi
-Bender Gestalt Testi
-Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
-Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi